Welcome to

The British Chamber of Commerce Guangdong

Filter title-type- by

  View :
  17 Dec
  Dec 17, 2022 - Feb 25, 2023 5:00 PM
  Outdoor Garden, Shangri-La Hotel, Guangzhou, Guangdong, China
  16 Feb
  Feb 16, 2023 4:00 PM - Feb 16, 2023 5:00 PM
  22 Feb
  Feb 22, 2023 6:30 PM - Feb 22, 2023 9:30 PM
  Hilton Shenzhen Shekou Nanhai, Guangzhou, Guangdong, China
  23 Feb
  28 Feb
  Feb 28, 2023 2:00 PM - Feb 28, 2023 5:00 PM
  British Centre 英国中心, Guangzhou, Guangdong, China
  01 Mar
  Mar 1, 2023 6:30 PM - Mar 1, 2023 9:00 PM
  The Happy Monk Party Pier The Happy Monk 琶醍店, Guangzhou, Guangdong, China